Datop b.v.: al sinds 1992 een gespecialiseerde distributeur voor uw netwerkbekabeling, fiber optics, patchkabels, apparatuur, datakasten.

Upgraden van Tokenring naar (fast) Ethernet

Laat u niet misleiden! Voorkom kapitaalvernietiging en een enorme overlast.
Over bestaande 150 Ohm bekabeling, zogenaamde IBM Cabling System type 1 of 2 bekabeling, is het vrijwel zeker mogelijk om 100 Base TX Ethernet te vervoeren.

Uniek bij DATOP:
Met behoud van de bestaande150 Ohm ICS gebouwbekabeling toch de overstap maken van Tokenring naar 10-Base-T en 100- Base-TX Ethernet. De 150 Ohm ICS kabel is nog altijd een van de allerbeste datakabels ooit geproduceerd. Zo is deze kabel zelfs duidelijk beter als de momenteel zo populaire UTP bekabeling! De beperking is, dat deze kabel maar twee in plaats van vier aderparen heeft. Maar als de installatie nu met Tokenring voldoet, zal deze vrijwel zeker ook met Ethernet blijven voldoen.

Informeer voor de aanschaf van Ethernet switches bij de leverancier of de aangeboden switches werken op 150 Ohm gebouwbekabeling en laat dit schriftelijk bevestigen. Krijgt u deze bevestiging niet kies dan voor een andere leverancier.

ICS Tokenring netwerken
In de tachtiger jaren is door IBM het ICS (IBM Cabling System) op de markt gebracht. In dit concept is veelvuldig type 1A en 2A gebouwbekabeling toegepast. Dit concept is een 150 Ohm Tokenring systeem geschikt tot 20 MHz.

Type 1A of 2A bekabeling
Type 1A kabel is een 150 Ohm shielded 2 pair kabel. Type 2A kabel is dezelfde kabel als type 1A echter met onder de buitenmantel ook een aantal telefoonaders. Gebleken is dat in de meeste gevallen de performance van de kabels dermate hoog is, dat deze zijn toe te passen in een 100 MHz Ethernet omgeving. Aan de hand van steekproef metingen is vast te stellen of een bestaand Tokenring netwerk geschikt is voor aanpassing naar een Ethernet netwerk. Tijdens de steekproef wordt o.a. vastgesteld of de lengtes van de gebouwbekabeling niet boven de voorgeschreven maximale 90 meter lengte voor een 100 Base-TX Ethernet netwerk uitkomen. Is dit wel het geval, dan zal vaak Ethernet 10 Base-T mogelijk blijven. In de praktijk is gebleken, dat dit in voorkomende gevallen tot lengtes van 140 meter toch blijkt te werken.

Ethernet netwerken
De moderne data installaties werken volgens de Ethernet standaard. Dit is een 100 Ohm shielded of unshielded netwerk. In een Ethernet installatie is de grote ICS data connector vervangen door een RJ45 connector.

100 of 150 Ohm
Vaak werden er baluns toegepast om een 150 Ohm bekabeling geschikt te maken voor 100 Ohm toepassingen. Echter de moderne netwerkapparatuur heeft een dermate breed impedantie bereik, dat 150 Ohm bekabeling zonder meer toe te passen is. Voorwaarde is wel, dat de gehele Link uit 150 Ohm kabel bestaat. Een ander voordeel is, dat in de hierboven beschreven oplossing Voice over IP mogelijk blijft, terwijl dit met baluns niet het geval is.

Nieuwe ontwikkeling
Er is nu een oplossing om te voorkomen, dat in de meeste gevallen voor de overstap van Tokenring naar Ethernet de bestaande gebouwbekabeling moet worden vervangen. In het oude Tokenring netwerk worden de grote ICS connectoren toegepast. Datop heeft een perfecte oplossingen ontwikkeld om deze connectoren te vervangen door shielded RJ45 connectoren. Neemt in de oude situatie een 64-voudig paneel 9HE kastruimte in beslag, met de nieuwe panelen kunt u maximaal 24 aansluitingen realiseren op slechts 1HE. Op deze panelen wordt aan de achterzijde de bestaande 150 Ohm kabel afgemonteerd terwijl aan de voorzijde de shielded RJ45 aansluiting ter beschikking komen. Dit geeft een besparing van 2/3 van uw kastruimte die u waarschijnlijk weer goed kunt gebruiken voor het plaatsen van uw switches! Ook voor de Wall-outlet is er een perfecte oplossing, waarbij zonder kwaliteitsverlies de grote ICS connector vervangen wordt door een standaard shielded RJ45 aansluiting. Hiermee wordt kortsluiting in de data-connector als deze niet is aangesloten voorkomen. Door gebruik te maken van deze speciaal ontwikkelde panelen en Wall-outlets is het mogelijk de tokenring gebouwbekabeling geschikt te maken voor ethernet gebruik. De laatste schakel in het geheel zijn de aansluit- en patchkabels, maar uiteraard biedt Datop ook hier de oplossing in de vorm van dunne 150 Ohm aansluit- en patchkabels die in alle gewenste lengtes leverbaar zijn.

De ombouw kan al plaatsvinden voor migratie
De ombouw van de installatie naar deze oplossing kan al voor de eigenlijke migratie plaatsvinden. Datop biedt de oplossing om na ombouw van de gebouwbekabeling toch nog met Tokenring te kunnen blijven werken totdat de kaarten in de PC’s en de Tokenring apparatuur vervangen worden door Ethernet apparatuur. In de praktijk geeft dit een enorme rust omdat de planningen niet door, maar na elkaar lopen. Door de hierboven omschreven oplossing is het tevens mogelijk gefaseerd, bijvoorbeeld per afdeling, van Tokenring op Ethernet over te gaan. Dit kan door een goede afstemming met de betrokkenen en “just in time” de aansluitkabels te vervangen. Uitwisseling van de gebouwbekabeling kan altijd later, eventueel gefaseerd, alsnog plaatsvinden.

Garantie
Na de ombouw wordt er gemeten met een door Datop ter beschikking gestelde meter. Datop is gemachtigd tijdens het meten door derden controle(s) uit te voeren. De gegevens, in de oorspronkelijke opmaak, worden bij Datop ingeleverd en beoordeeld. Aan de hand van de resultaten wordt aan u schriftelijk aangegeven welke aansluitingen geschikt zijn voor 100 Base-TX of voor 10 Base-T. Datop garandeert u dan, indien de installatie en omstandigheden ongewijzigd blijven, dat de installatie nog 15 jaar geschikt zal blijven voor 100 Base-TX of voor 10 Base-T Ethernet. Tevens garandeert Datop met steun van de fabrikant, de panelen en walloutlets voor 15 jaar!

Bij eventuele storingen is en blijft de installateur het eerste aanspreekpunt.
In voorkomende gevallen kan Datop, eventueel met voorrang, assistentie verlenen om de storing op te lossen en naar gelang de aard van de storing de kosten geheel, gedeeltelijk of niet bij de opdrachtgever in rekening brengen.

Deze unieke zeer kostenbesparende oplossing van DATOP is met succes en naar volle tevredenheid van de gebruikers al op meerdere locaties toegepast.

Meer info:

pdficoon Datop sheet pdficoon Red paper IBM pdficoon Cisco en Tokenring

© 2006 - 2015 Datop b.v. Alle rechten voorbehouden. De op deze pagina opgenomen logo's en beeldmerken blijven eigendom van de rechtmatige eigenaar.
info@datop.nl, tel: +31-306359000, Post en Bezoekadres: Wilgenkade 2, 3992 LL, Houten, Nederland