Datop b.v.: al sinds 1992 een gespecialiseerde distributeur voor uw netwerkbekabeling, fiber optics, patchkabels, apparatuur, datakasten.

Cat. 6 is de standaard, wat is de-embedded?

Er zijn (inter)nationale normen voor datanetwerken vastgesteld om de eindgebruiker datatransfer snelheden te garanderen. Deze normen volgen de technische mogelijkheden en marktbehoeften en worden zo nu en dan bijgesteld of komen er nieuwe normen uit.

In 2002 is de performance voor Class E / Categorie 6 in de standaardisatie vastgelegd. Inmiddels zijn de normen voor de link* en de channel** voor datanetwerken bijgesteld. Er zijn daardoor een aantal wezenlijke verbeteringen opgetreden.

In de norm voor Class E / Categorie 6 bleef de dataconnectivity, bestaande uit de combinatie van connector in de contactdoos of het paneel en de plug aan de patchkabels tot 2003 onbeschreven. Er werd een Cat. 6 / Class E norm geformuleerd, die een channel met afgestemde componenten weergaf. Aan de afzonderlijke jack of plug werden geen eisen gesteld.

Het was een verbinding, die bij gebruik van diverse fabrikaten als totaal niet vanzelfsprekend voldeed aan de eisen en daardoor niet een interoperabel systeem.

De norm werd daarop aangescherpt aangezien het doel van een standaard is, dat een systeem uniform kan worden benut én fabrikaatonafhankelijk is.

De nieuwste herziene norm kent de term de-embedded en deze standaard ligt nu vast in de TIA/EIA-568-B 2.1 en de internationale IEC 60603-7-4 (unscreened) en de IEC 60603-7-5 (screened).

De de-embedded testmethode is gericht op de NEXT-performance van de gehele verbinding. Lees: de maximaal toegestane overspraak tussen de aderparen, het meest kritisch is deze tussen de paren 1 en 3, op de overgang van de connector en plug.

Als men in de oude Cat. 6-situatie twee verschillende fabrikaten koppelt ontstaat er, bijna zeker, een mismatch van de impedantie. Het gevolg is een mogelijk te klein signaalbudget in de link. Een netwerk opleveren dat gegarandeerd voldoet aan Cat.6 / Class E is niet mogelijk, terwijl al de componenten afzonderlijk wel voldoen aan de Cat. 6 norm.

Zolang men een Cat.6 netwerk niet volledig benut, tot snelheden tot 100 Mbps, zal de performance waarschijnlijk geen nadelige gevolgen ondervinden van het lage signaalbudget.

Gaat men over op Gigabitsnelheid zullen er wel degelijk problemen ontstaan die door de actieve componenten niet meer gecorrigeerd kunnen worden. Het netwerk zal alsmaar trager worden omdat de datapakketten, voordat de inhoud correct wordt herkent, veelvuldig opnieuw moeten worden verstuurd.

Installateurs bemerken tijdens een netwerkanalyse van de passieve bekabeling, dat bij Cat. 6 de meeste problemen zich voordoen bij de NEXT-waarden.

Door het de-embedden moesten fabrikanten de connector en optioneel ook de plug herconstrueren. Dit als gevolg van de strengere en laatste Cat. 6 normering.

De-embedded materialen bieden u de garantie dat deze werkelijke voldoen aan de laatste Cat. 6 norm en zijn dus kwalitatief veel beter dan de standaard Cat.6 class E materialen.

*Link = de verbinding van de data-outlet tot en met het patchpaneel

**Channel = de link inclusief de patch-snoeren

*** NEXT = overspraak tussen de aderparen


2006 - 2015 Datop b.v. Alle rechten voorbehouden. De op deze pagina opgenomen logo's en beeldmerken blijven eigendom van de rechtmatige eigenaar.
info@datop.nl, tel: +31-306359000, Post en Bezoekadres: Wilgenkade 2, 3992 LL, Houten, Nederland